Laatste wijziging op: 09-06-2024

Algemene Voorwaarden

Datum: 9 juni 2024

Dionysos Valkenburg

Adres:
Grendelplein 20
6301 BS Valkenburg

Telefoonnummer:
+31 43 601 0179

E-mail:
info@dionysosvalkenburg.com

Website:
https://dionysosvalkenburg.com


1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de diensten en producten van Dionysos Valkenburg.

1.2 Door gebruik te maken van de diensten en producten van Dionysos Valkenburg gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. Reserveringen en Annuleringen

2.1 Reserveringen kunnen telefonisch, via e-mail of via onze website worden gemaakt.

2.2 Annuleringen dienen uiterlijk 24 uur voor de reservering te worden doorgegeven. Bij annulering binnen 24 uur voor de reservering behoudt Dionysos Valkenburg zich het recht voor om annuleringskosten in rekening te brengen.

3. Betalingen

3.1 Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.2 Betalingen kunnen contant of per pin worden voldaan.

3.3 De prijzen vermeld in het restaurant zijn leidend en kunnen afwijken van de prijzen op de website of andere publicaties.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Dionysos Valkenburg is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van gasten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Dionysos Valkenburg.

4.2 Dionysos Valkenburg is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Dionysos Valkenburg.

5. Huisregels

5.1 Gasten dienen zich te houden aan de huisregels van Dionysos Valkenburg.

5.2 Dionysos Valkenburg behoudt zich het recht voor om gasten die zich niet aan de huisregels houden de toegang tot het restaurant en/of hotel te ontzeggen.

6. Privacy

6.1 Dionysos Valkenburg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

7. Klachten

7.1 Eventuele klachten dienen ter plaatse en direct na constatering te worden gemeld, zodat Dionysos Valkenburg de gelegenheid krijgt de klacht onmiddellijk te verhelpen.

7.2 Indien een klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan de klacht schriftelijk worden ingediend bij Dionysos Valkenburg. Binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht ontvangt u een schriftelijke reactie.

8. Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen de gast en Dionysos Valkenburg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


Voor eventuele aanpassingen of toevoegingen aan deze algemene voorwaarden kunt u altijd contact met ons opnemen via de bovengenoemde contactgegevens.