Laatste wijziging op: 09-06-2024

Privacyverklaring

Dionysos Valkenburg

Adres:
Grendelplein 20
6301 BS Valkenburg

Telefoonnummer:
+31 43 601 0179

E-mail:
info@dionysosvalkenburg.com

Website:
https://dionysosvalkenburg.com


Inleiding

Dionysos Valkenburg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dionysos Valkenburg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke

Dionysos Valkenburg is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via de bovengenoemde contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dionysos Valkenburg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Doeleinden en grondslagen voor de verwerking

Dionysos Valkenburg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw reservering
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Dionysos Valkenburg analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dionysos Valkenburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens (algemene contactgegevens) > Bewaartermijn: 2 jaar na laatste contact
 • Gegevens van reserveringen > Bewaartermijn: 1 jaar na datum reservering

Delen van persoonsgegevens met derden

Dionysos Valkenburg verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dionysos Valkenburg gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Dionysos Valkenburg gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dionysos Valkenburg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dionysos Valkenburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dionysosvalkenburg.com.

Aansprakelijkheid

Dionysos Valkenburg stelt alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen, maar kan geen absolute garanties bieden. Dionysos Valkenburg is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de door ons aangeboden diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Dionysos Valkenburg. Gebruik van onze website en diensten is voor eigen risico van de gebruiker. Dionysos Valkenburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze website of de daarin opgenomen links naar websites van derden.


Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via de bovengenoemde contactgegevens.